Satış Yönetimi Modülü

CANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü, tekliflerden siparişlere, irsaliyelerden fatura ve kredi notlarına kadar kurumsal satış etkinliğinin tüm aşamalarının yönetimini kolaylaştırır. CANIAS ERP sistemi, sistemde barındırdığı verilere birçok yerden erişime izin verdiği için, diğer işletmeler, depolar ve şubeler ile kolay veri alış-verişi sağlar. Modül ayrıca çok boyutlu envanter analizi ile üretim kapasite kullanım analizi ile gerçekçi teslimat tarihleri hesaplayan simülasyon (ATP - Available to Promise raporu) özelliklerini de sunar. Bunun yanı sıra malzeme hareket, rezervasyon ve otomatik malzeme çıkışları faaliyetlerinin yürütülmesini de sağlar.
 
 

SAL - Satış Yönetimi ModülüCANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü, tekliflerden siparişlere, irsaliyelerden fatura ve kredi notlarına kadar kurumsal satış etkinliğinin tüm aşamalarının yönetimini kolaylaştırır.

CANIAS ERP sistemi, sistemde barındırdığı verilere birçok yerden erişime izin verdiği için, diğer işletmeler, depolar ve şubeler ile kolay veri alış-verişi sağlar. Modül ayrıca çok boyutlu envanter analizi ile üretim kapasite kullanım analizi ile gerçekçi teslimat tarihleri hesaplayan simülasyon (ATP - Available to Promise raporu) özelliklerini de sunar. Bunun yanı sıra malzeme hareket, rezervasyon ve otomatik malzeme çıkışları faaliyetlerinin yürütülmesini de sağlar.

CANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü, hem tam bir belge tabanlı, hem de belge içeriğindeki kalemler seviyesinde fiyatlandırma yapabilme yeteneğindedir. Fiyat politikaları ve kampanya yönetimi  sayesinde ölçekli fiyatlandırmalar, iskontolar ve ayrıca bireysel müşteriler ile müşteri gruplarına dayalı sabit kâr oranları kullanan fiyatlandırmaların uygulanması mümkündür. Satış hedefleri ve analizi uygulaması ile satış ekibine verilen hedefler kolaylıkla takip edilebilir ve prim hesaplaması yapılabilir.

CANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü sayesinde firmalar ürün seti konseptini kullanarak ürünlerini set haline dönüştürüp, farklı hesaplama ve envanter hareketleri metotları ile kullanabilir. Varyant konsepti ile seçeneklere ayırdığı ürünlerini satış belgeleri içerisinde kolayca yönetebilir ve fiyatlandırabilir. Firmalar projelerine göre teklif ve siparişlerini tasarlayabilir ve detaylı satış raporları ile analizler yapabilir. Doküman yönetimi entegrasyonu sayesinde satış belgelerinin çıktıları ve bu belgeler için kullanılacak dokümanlar sistemde saklanıp kolayca ulaşılabilir. Aynı zamanda collaborator (E-Mail) entegrasyonu ile bu satış belgeleri istenilen zamanda istenilen kullanıcılara iletilebilir.

 

Karmaşık satış süreçlerinin etkin yönetimi

Birçok şirket için gelir üreten tek faaliyet olan satış, içerdiği çeşitli ayrıntılar ve gerektirdiği belgeleme işlemleri nedeniyle yürütülmesi karmaşık bir süreç olabilir. Satış aynı zamanda kurumdaki diğer tüm etkinlikleri tetikleyen bir faaliyettir ve hatta kurumdaki bazı etkinliklerin yegâne varoluş nedenleri, satış sürecine destek sağlamaktır. CANIAS ERP Satış Yönetim Modülü, tekliflerden siparişlere, irsaliyelerden fatura ve kredi notlarına kadar kurumsal satış etkinliğinin tüm aşamalarının yönetimini kolaylaştırır ve bu süreçte kullanılan tüm belgeleri referans ve arşivleme amacıyla, sistemin belge yönetim özelliklerini kullanarak sürece entegre eder. Süreçlerin parametre kullanan yapıları sayesinde, satış faaliyetlerini ilgilendiren her türlü etkinlik modül tarafından desteklenir; bunlar arasında basit satış süreçleri olduğu gibi, ödeme koşulları içeren karmaşık sözleşmeler, üçüncü şahısları içeren sözleşmeler ve diğer kurumları içeren şirketler arası süreçler bulunabilir. CANIAS ERP Satış Yönetim Modülü, hem tüm bir belge tabanlı, hem de belge içeriğindeki kalemler seviyesinde fiyatlandırma yapabilme yeteneğine sahiptir. Hacim temelli ve ölçekli fiyatlandırmalar, ıskontolar ve ayrıca bireysel müşteriler ile müşteri gruplarına dayalı sabit kâr oranları kullanan fiyatlandırmaların uygulanması mümkündür.

Birden fazla şirket içeren satış süreçlerinin denetimi

Modülün ileri düzeydeki entegrasyon yetenekleri sayesinde, yüksek düzeydeki bilgilerin her zaman kullanıma hazır durumda bulunması, Satış Yönetimi Modülü tarafından garanti edilir. Modül ayrıca, fiziksel envantere erişim ile görüntüleme konusunda yüksek derecede şeffaflık sağlar ve çok boyutlu envanter analizi ile üretim kapasite kullanım analizi özelliklerini sunar. 
 

 

CANIAS ERP sistemi, sistemde barındırdığı verilere birçok yerden erişime izin verdiği için, diğer işletmeler, depolar ve şubeler ile kolay veri değiş-tokuşu sağlar. Bu da tedarikçiler, şubeler ya da depolardan malzemelerin temin edilmesine dayalı olan teslimat terminlerinin zamanında yerine getirilebilmesini garanti altına alır. Sistem birden çok şube ve yerleşim içeren süreç denetimlerinde, faaliyetlerin etkinlikle yürütülmesini garanti eder. Sistem tarafından bir yandan satış belgelerinin işlemleri yürütülürken, diğer yandan malzeme hareket, rezervasyon ve otomatik malzeme çıkışları faaliyetlerinin yürütülmesi de mümkündür. 

Satış belgelerinin tümünde ilerde belgelenmesi gerekebilecek tüm işlemlerin kayıtları tutulur; sistem aynı zamanda belgelerin sıcak kopyalarını da otomatik olarak saklayacak şekilde yapılandırılabilir. Sistem, kullanıcı arayüzü, belgeler ve belge kalemlerinde kullanılan tüm metinler için çok dilli destek sunar. Sistem aynı zamanda dünya para birimlerini destekler ve para birimleri arasında takas işlemleri için sunduğu özellik sayesinde işletmelerin uluslararası faaliyetlerini kolaylıkla yürütmelerine imkan tanır. 


 
Tedarik zinciri yönetimi dahilindeki önemli sayıda faaliyet, ya satış süreci tarafından tetiklenir ya da satış süreci dahilinde sürdürülür; CANIAS ERP Satış Yönetim Modülü de bu özelliğe destek olarak diğer CANIAS ERP sistem modülleri ile paralel bir şekilde çalışır. Bu özellik, hem yüksek içerik düzeyindeki bilgilerin her an kullanıma hazır bulunmasını, hem de işletme içindeki faaliyetlerin şeffaflığını sağlar. Ayrıca modül tarafından çok sayıda rapor formatı sunulmaktadır ve bunlar hem şablon, hem de esnek nitelikli format desteği içerir. Sistemin açık mimarisi sayesinde raporlar hem Microsoft Excel uygulaması tarafından doğrudan üretilebilir, hem de ek analiz ve detaylı raporlama gerçekleştirmek için CANIAS ERP Yönetim Bilgi Sistemi Modülü üzerinden elde edilebilir. Sisteme entegre edilmiş olan grafiksel raporlama sihirbazı, grafiksel çıktı destekli analiz sonuçlarının hızlı ve kolay bir şekilde sistemden alınabilmesine imkan tanır.
 

Tek bir sistem ile hem ticari hem de endüstriyel kullanım olanağı


Çok sayıda kurumsal faaliyetin, satış işlemlerinin gerçekleşmesine dayalı olması nedeniyle, CANIAS ERP Satış Yönetim Modülü, derin bir entegrasyona sahip olan CANIAS ERP sistemi içinde merkezi bir rol oynar. CANIAS ERP Satış Yönetim Modülü, alım-satım ve dağıtım ile uğraşan şirketler ve üretim yapan işletmeler tarafından kullanılması kritik önem taşıyan bir uygulama niteliğindedir. Kağıt kullanmayan belge iş akışları ile malzemeler, ilk teklif aşamasından faturalamaya kadar sistem üzerinden elektronik olarak izlenebilirler. Modülün Muhasebe Modülü ile kusursuz entegrasyonu sayesinde muhasebe kayıtları otomatik bir şekilde üretilir ve bu kayıtların ilgili hesap defterlerine girişleri yapılır.


Sistem çapı entegrasyon yöntemiyle bilgilerde tutarlığın sağlanması


CANIAS ERP sisteminde müşterilere özel işlemler ve belge yönetimi, sistemin esnek nitelikli ve parametre kullanımına dayanan yapısı sayesinde, güvenilir bir biçimde gerçekleştirilir. Bütünleşik mimarisi ile modül, ileri düzeyde satış yönetim özellikleri, CRM gibi diğer ticari faaliyet alanlarına malzeme akışı, malzeme gereksinim planlaması ve üretim denetimi özellikleri sunar. Bütünleşik mimarisi ve esnek işlem seçenekleri sayesinde CANIAS ERP Satış Yönetim Modülü, kurumsal bir satış yönetim sisteminden beklenenleri fazlasıyla karşılar.

 

 

 

Modül Özellikleri

 

 • Bütünleşik belge takibi
 • Kronolojik belge yönetimi
 • Bütünleşik Belge Yönetim Sistemi sayesinde tüm belgeler için arşivleme desteği
 • Belgelerin esnek bir şekilde konfigürasyonu
 • Ön İzleme destekli ve PDF formatlı belge çıktıları
 • Esnek fiyatlandırma stratejileri
 • Yüksek düzeyde bilgilendirme yeteneği
 • Miktar ve değer tabanlı sözleşmeler
 • Teslimat planları
 • Ürün gruplandırma için esnek nitelikli işlemler
 • EDI bağlantısı (modülün kendi bünyesinde bütünleşik olarak bulunan EDI dönüştürücüsü)
 • Kalemlerin hızlı tanımlanabilmesi
 • Senet ve faturaların toplu girişi
 • Proforma fatura ve avans ödemeleri
 • Ödeme planları
 • Raporlama ve analizler
 • Elektronik imza desteği
 • Çok dilli belge desteği
 • Üçüncü partilerle anlaşmaların yönetimi

 

Gelişmiş Özellikler

 

 • CANIAS Mobile kullanımı ile Internet üzerinden uzaktan erişim
 • Tedarik zinciri yönetimi uygulamasının bir parçası olarak müşteriler tarafından sisteme uzakdan erişim
 • Entegre edilmiş ürün sınıflandırma sistemi ve ürünlere için ayrılmış özel veritabanı alanları
 • Risk yönetimi
 • Grafiksel ürün grupları ve varyant konfigürasyon uygulaması (esnek ve programlanabilir nitelikli)

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın