Makaleler

Ekonomik Durgunlukta Yatırım Fırsatları

Ekonomik Durgunlukta Yatırım Fırsatları

Bir işletme içinde bulunduğu ekonominin pozitif rüzgarlarını işletme lehine değerlendirirken, negatif rüzgarlara karşı önlemler alması ve iyileştirmeler yapması zorunludur.

2016-08-11
IT Proje Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken 10 Özellik

IT Proje Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken 10 Özellik

Bir proje yöneticisinin her detayı göz önünde bulundurması gerekir: Ekip, müşteriler, sistem, projenin durumu, hedefler, yasal düzenlemeler, standartlardaki değişiklikler…

2015-11-12
e-Fatura'nın ardından

e-Fatura'nın ardından

e-Fatura sisteminin aktif olarak kullanılmaya başlanmasının 20, zorunlu kullanıma geçilmesinin 17. ayını doldurmuş bulunuyoruz. Bu süre zarfında IAS ailesi olarak gerek entegratör kullanan gerekse GİB Portal üzerinden fatura sürecini yürüten müşterilerimizin daima yanlarında olduk.

2015-09-15
e-Defter sistemi nedir?

e-Defter sistemi nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, yalnızca elektronik ortamda tutularak tasdiklenebilmesini sağlayan sistemin adıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kurulup işletilen bu sistemde, defterlerin kâğıt ortamında tutulmasına ve basılmasına gerek kalmaz. Elektronik ortamda tutulan muhasebe kayıtları;

2015-09-15
CANIAS ERP e-Arşiv çözümü ile de müşterilerinin yanında

CANIAS ERP e-Arşiv çözümü ile de müşterilerinin yanında

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Dönüşüm uygulamaları e-Fatura ve e-Defter’in ardından e-Arşiv ile sürüyor. Satış ve tahsilat süreçlerini hızlandıran; kağıt, posta ve depolama maliyetlerini azaltan bir yöntem olan e-Arşiv, gerek iş gücü açısından gerek mali ve yönetimsel açıdan birçok kazanımı beraberinde getiriyor. caniasERP, e-Fatura ve e-Defter’in ardından şimdi de e-Arşiv çözümü ile e-Dönüşüm süreçlerinde sizi desteklemeye devam ediyor.

2015-09-15
BPM ile süreç otomatizasyonunun faydaları

BPM ile süreç otomatizasyonunun faydaları

Firmaların uzun vadeli başarısında iş süreçlerinin verimliliği belirleyici bir etkendir. İş süreçlerinin en uygun tasarım ve adaptasyonlarının yanı sıra sürdürülebilir yönetimi, giderek karmaşıklaşan ve her geçen gün daha büyük bir hızla değişen iş dünyasında en önemli başarı faktörlerindendir.

2015-06-17
Entegre sistemlerin 10 avantajı

Entegre sistemlerin 10 avantajı

Entegre ERP sistemleri, şirketlerin başarısı için kilit öneme sahiptir. Şirketlerde şeffaflığı ve süreç güvenliğini geliştirirken hata oranını önemli ölçüde azaltır.

2015-05-12
Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayın

Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayın

Depolardaki karmaşaya sistemli bir karşılık: Depo Yönetimi Sistemi

2015-01-22
e-Fatura’da özel entegratör ve GİB Portal’ın avantaj ve dezavantajları

e-Fatura’da özel entegratör ve GİB Portal’ın avantaj ve dezavantajları

E-Fatura sistemine zorunlu geçişin altıncı ayında, zihinlerdeki soru işaretleri dağılmaya başladı. E-Fatura zaman ve işgücü maliyetleri açısından firmalara önemli kazanımlar sağladı. Sistem yerleştikçe yararları da aynı ivme ile artıyor.

2014-10-23
Finans Krizi Sonrası Türkiye'de ERP

Finans Krizi Sonrası Türkiye'de ERP

Bu yazımızda, Türkiye'nin son dönemde dünyayla artan siyasi, ekonomik ve kültürel uyumu esnasında patlayan 2008 Dünya Finans Krizi’den sonrasında, reel ekonomisindeki büyümeden, ihracat odaklı dış ticaretin etkisiyle ortaya çıkan değişimden, gelişimden, büyüyen ERP pazarından, Türkiye'ye özel ERP ihtiyaçlarından bahsedeceğiz ve bir ERP çözümü seçerken dikkat edilebilecek bazı kıstaslar önereceğiz.

2014-04-24
ERP'de İK (İnsan Kaynakları) Uygulamaları

ERP'de İK (İnsan Kaynakları) Uygulamaları

Kurumsal Kaynak Planlaması olarak bilinen ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

2013-06-26
ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

ERP (Enterprise Resources Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) ismi iyi konmuş bir ticari yazılım grubudur. Bu isim şirketleri çalıştırmak için gereken pek çok işlevi tek bir sistem altında sunan bütünleşik bir yapıyı refere eder. Bu yapının ana yararı, değişik departmanlarda geliştirilen aynı iş sürecine ait faaliyetleri konsolide etmek ve verilerin tutarlılığını sağlamaktır.

2013-04-16
ERP Nedir? ERP sistemi nedir? ERP yazılımı nedir?

ERP Nedir? ERP sistemi nedir? ERP yazılımı nedir?

ERP sayesinde eski tip birbirinden kopukçalışan bilgisayar sistemleri artık tarih olmuştur, finans, İK, imalat ve depo gibi tüm bu operasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı farklı modüllere ayırarak eskiden tek başına çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir

2011-12-30
ERP ve EDI

ERP ve EDI

Elektronik Veri Alışverişi (Electonic Data Interchange-EDI) 5 yıl öncesine kadar işletmelerin hayatında yokken şu an pek çok sektördeki işletmelerin en önemli verilerini taşıyor hale gelmiştir. Özellikler Savunma Sanayinde veri güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekenler bilgi gizliliği yüksek olan veriler EDI kullanarak daha güvenli bir şeklide yerlerine ulaşmaktadır.

2011-11-16
ERP bir şirketin iş performansını nasıl arttırır?

ERP bir şirketin iş performansını nasıl arttırır?

ERP'nin en önemli yararı çok farklı sorunlara çözümler üreterek firmanızın müşteri sipariş alma metotlarını geliştirmesi, bunları iş emirlerine dönüştürerek fatura ve girdi takibini kolaylaştırmasıdır, ERP olmasaydı eski metotlarla iş süreçleriniz devam edecekti. Bundan dolayı ERP genellikle gerçek bir ofis aracı olarak adlandırılır. Sadece satın-alma giriş işlemlerine imkan tanımakla kalmaz (Her

2011-11-04
ERP uygulamalarının başarısızlık nedenleri

ERP uygulamalarının başarısızlık nedenleri

Pek çok ERP uygulamasının başarısız olma nedenleri arasında, ERP uygulanacak kurumun ihtiyaç ve istek analizlerinin tam olarak tespit edilmemesi, uygulama zamanının doğru seçilememesi, entegratörün sektörle ilgili yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı istenen sonuç elde edilemeyebilir. Bunların nedenleri sıralayacak olursak;

2011-11-04
CRM Nedir? CRM yazılımları nedir? Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Nedir? CRM yazılımları nedir? Müşteri İlişkileri Yönetimi

Küresel rekabet, firmaların ürünlerini ve sunduğu hizmetleri daha rekabetçi bir şekilde müşterilerine servis etme zorunluluklarını da beraberinde getirmekte. Bu rekabet ortamında yeni müşterilerin kazanılmasının oldukça zor olduğu ve mevcut müşterilerle olan ilişkilerin de son derece başarılı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM - Customer Relations Management) k

2011-11-04
ERP ve KOBİ'ler

ERP ve KOBİ'ler

İmalat sanayi sektöründe (1-50) arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri, (50-150) arası işçi çalıştıran orta ölçekli sanayi işletmeleri KOBİ kapsamında değerlendirilir. KOBİ'ler üretime ve istihdama katkıları, değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlama esneklikleri, büyük işletmeleri tamamlama yetenekleri, bölgelerarası dengeli büyüme ve çevre korumasına olumlu etkileri ve gelirin daha adil dağ

2011-11-04
ERP - E-Business İlişkisi

ERP - E-Business İlişkisi

ERP kurum içi firmanın tüm departmanlarını ve kurum dışı tüm iş ortaklarını çok geniş bir entegre yapı ile bütünleştirse de yine de dış sistemlere kapalı bir uygulamadır. Özellikle internet teknolojisinin hızla yaygınlaşması ve mobil teknoloji gibi faklı haberleşme teknolojilerinin hızlı gelişimi ERP sistemleriyle de gerektiği ölçülerde entegrasyon firmalara önemli avantajlar sağlayacaktır.

2011-11-04
ERP - MRP - II İlişkisi

ERP - MRP - II İlişkisi

MRP-II (Manufacturing Resource Planning) üretim yapan bir şirketin malzeme-tezgah-para-insan gibi kaynaklarının eş güdüm içinde kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Üretim ve envanter planlama dünyasında en çok tercih edilen yöntem olan MRP-II doğal olarak bir ERP uygulaması içinde çok önemli bir yer alır.

2011-11-04

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın