IAS İnsan Kaynakları Politikamız

Her yıl büyümeyi sürdüren bir şirket olarak, IAS’nin başarısının, çalışanlarımızın temel ve fonksiyonel yetkinliklerine, işlerindeki uzmanlıklarına ve motivasyonlarına direk olarak bağlı olduğunun bilincindeyiz.

 

IAS İnsan Kaynakları Bölümü olarak misyonumuz;

 • Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
   
 • Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı sağlamak,
   
 • Her bir çalışanın sürekli gelişimine destek olmak,
   
 • Çalışan motivasyonunu artırarak sonuç ve performans odaklı ekiplere sahip olmaktır.
 
 
IAS’nin başarısına ortak olmak isteyen tüm çalışanlarımızda aradığımız ortak özellikler
 
 • Değer yaratmak
Müşterilerimizin iş süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini arttıran ürün ve hizmetleri ya da kendi içimizde verimlilik artışı sağlayan ve maliyetlerimizi düşüren inisiyatifleri değer yaratmanın yolları olarak görüyoruz.
 
 • Fark yaratmak
Çalışanlarımız, sahip oldukları ve IAS'de geliştirdikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile rakiplerimizle aramızda fark yaratacaklardır. Özellikle yeni mezun adaylarda mutlaka çok iyi bir eğitim geçmişi olan, başarıyla mezun olmuş kişileri tercih ediyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmet içi eğitimler dışında, IAS bünyesindeki kişisel gelişimi destekleyen eğitimlere katılım konusunda da tüm çalışanlarımızı teşvik ediyoruz. IAS'nin diğer ülkelerdeki operasyonlarında görev alması için çalışanlarımızı yönlendiriyor ve yabancı dil konusunda destekliyoruz.
 
 • Esnek olmak
Çalışanlarımız çok kısa sürelerde hızlı bir şekilde hareket edebilmeli (mobilize olabilmek), gerek yurtiçi gerekse yurtdışında görev yapabilmeli, takım çalışması içerisinde yer alarak, değişik yetkinliklerin yaratacağı sinerjiye ortak olabilmelidirler.
 
 

%pol%

IAS, sahip olduğu nitelikli iş gücü ile uluslararası standartlarda, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir çözüm ve hizmetler sunmakta ve sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

 

Bu hedefler doğrultusunda, sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların şirket misyon, vizyon ve stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, iç - dış müşteri memnuniyetini sağlayacak, güvenilir ve şeffaf bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiştir.

 

Bu doğrultuda politikamızın esasları;

 • Bilgi varlıkları belirlemek, risklerini analiz etmek ve tanımlayarak etkin bir şekilde yönetmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerini gerçekleştirmek ve performansını izleyip, sürekli iyileştirmek,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek oluşabilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak, bilginin “gizliliğini, bütünlüğü ve erişilebilirliğini” sağlamak,
 • Sorumlu olduğumuz tüm kanun, yasal mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanında teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ederek sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Bilgi güvenliği bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışanları eğitim faaliyetleri ile desteklemek,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilmek ve olayı etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmaktır.

 

Bu hedeflere ulaşmak yolunda en değerli varlığının ‘bilgi’ olduğunun bilincinde olan IAS, sahip olduğu tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve ulaşılabilirliğini ISO 27001:2013 disiplini altıda korumayı taahhüt eder.

 

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın